afvanding sporkasse

Afvanding

 

Aarsleff Rail udfører alle former for afvanding ved og på banen, herunder:

 

  • etablering af dræn i forbindelse med opbygning af nye sporkasser
  • nyanlæg og vedligeholdelse af dræn i forbindelse med grøfter
  • skærvedræn/stikdræn
  • banketregulering
  • afløbsledninger
  • opgravningsfri udbedring af rørskader.

 

Vi tilpasser altid maskinsetup til den aktuelle opgave ud fra en vurdering af adgangsforhold, tidsmæssige rammer og opgavens størrelse. Ved rørarbejder inden for trykzonen for spor i drift, fører vi løbende visuel kontrol af sporet. Den visuelle kontrol udvides med absolutte og relative spormålinger, når vi i samråd med vores kunde anser det for nødvendigt. Ved eventuelle sætninger kan vi hurtigt udføre udbedring i form af justering.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com