Jordarbejder sporkasse storebaelt

Etablering

af sporkasse

 

Aarsleff Rail etablerer nye sporkasser.  Vi anvender altid det mest optimale maskinsetup til den aktuelle opgave. Maskinsetup bliver bestemt af den geografiske placering, størrelsen på graveområdet, adgangsmuligheder for materiel ad veje og spor samt de tidsmæssige rammer for opgaven.

 

Se vores maskinpark

 

Vi indkøber og leverer materialer til nye sporkasser og bortskaffer opgravede materialer.
I materialeleverancen inkluderes:

 

  • dokumentation for materialer
  • indmåling af lag
  • mængder
  • komprimeringsmålinger.
UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com