Koerestroem

Kørestrøm

 

Aarsleff Rail har el-autorisation i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen og godkendelse til at udføre alle former for el-arbejder på Banedanmarks anlæg. Alle vores montører har godkendte uddannelser og kurser til udførelse af køreledningsanlæg.

 

Vi varetager driftsledelsen på:

 

  • Banedanmarks 1650-V-kørestrømsanlæg (S-Banen)
  • Banedanmarks 25-KV-anlæg (F-Banen)
  • 1-KV-anlæg (øvrige anlæg samt driftsledelsen på Sund & Bælts anlæg på Storebæltsbroen 25 KV).

 

Vores erfaring inden for kørestrømstekniske arbejder dækker:

 

  • opbygning og udførelse af køreledningsanlæg inklusive master og fundamenter
  • udbygning, ombygning, vedligeholdelse og justering af eksisterende anlæg    
  • permanent og midlertidig beskyttelsesjording af anlæg og maskiner
  • håndtering og udførelse af kørestrømsafbrydelser og sporspærringer.

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com