kystbanen sporarbejde

Nye spor mellem

Klampenborg og Helsingør

 

Aarsleff Rail A/S har indgået kontrakt med Banedanmark vedrørende sporfornyelse på Kystbanen.

 

Arbejdet strækker sig fra Klampenborg til Helsingør, hvor blandt andet spor og sporskifter på stationer udskiftes. I arbejderne indgår også sikrings- og kørestrømsarbejder samt drænarbejder.

 

Arbejderne udføres i løbet af 2017 og 2018.

 

Når de nedslidte skinner og sveller er erstattet af nye, kan togenes hastighed sættes op til strækningens almindelige hastighed på 100/120 km/t de steder, hvor den i dag er nedsat på grund af sporenes tilstand.     

 

Kontrakten har en værdi på 219 millioner kroner og udføres i samarbejde med Spitzke SE Denmark.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com