Nye spor mellem

Valby og Svanemøllen


Aarsleff Rail A/S har indgået kontrakt med Banedanmark om sporfornyelse på S-banen mellem Valby og Svanemøllen i København.

 

Arbejdet mellem Valby og Svanemøllen gennemføres i fem etaper og består i udskiftning af spor og sporskifter. I arbejdet indgår desuden jord- og dræningsarbejder samt opgaver på sikrings- og kørestrømsanlæggene.

 

Vi gik i gang med arbejderne straks efter kontraktens underskrivelse og afslutter dem i efteråret 2017.

 

Når det slidte spor på den 10 kilometer lange strækning er fornyet, undgår passagererne på den stærkt trafikerede strækning hastighedsnedsættelser og forsinkelser på grund af sporets tilstand.

 

Kontraktsummen lyder på 270 millioner kroner og projektet udføres i samarbejde med Spitzke SE Danmark.

 

Kontrakten er den anden større kontrakt indgået med Banedanmark inden for kort tid, da Aarsleff Rail i slutningen af marts indgik aftale omkring sporfornyelse af Kystbanen mellem Klampenborg og Helsingør. En kontrakt, der udføres i løbet af 2017 og 2018.

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com