Om-os

Historie

 

I mere end ti år blev Aarsleff-koncernens banetekniske opgaver udført i regi af Banekonsortiet, et arbejdsfællesskab bestående af:

Per Aarsleff A/S, Petri & Haugsted as og Wicotec Kirkebjerg A/S.

Som en naturlig videreførelse af erfaringerne herfra blev Aarsleff Rail A/S oprettet som et selvstændigt selskab i 2009. Alle banetekniske kompetencer blev dermed samlet ét sted i koncernen. Aarsleff Rail A/S bygger således på et godt og solidt fundament.

Selskabet er under løbende udvikling, blandt andet gennem tilkøb af virksomheder med stærke specialkompetencer. I 2013 overtog vi selskabet DRT Danish Rail Technique, der er specialiseret i svejseopgaver på jernbanen. I 2014 overtog vi alle aktier i det svenske firma Anker AB, der udelukkende beskæftiger sig med sporanlæg og er specialiseret i at bygge letbane. Senest har vi i 2015 købt TTInspect, der leverer fuldautomatiske inspektionssystemer, som ved hjælp af moderne sensor- og computerteknologi afløser den manuelle inspektion af skinnemateriel og infrastruktur-komponenter. 

 

Se mere på:

http://www.aarsleff.dk/

http://www.petri-haugsted.dk/

http://www.wk-as.dk/

http://www.ankerab.se/

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com