Vores mål

for arbejdsmiljøet

 

Følgende er fastsat:

  • Undgå ulykker og forbedre arbejdsmiljøet gennem forebyggelse og sikker adfærd
  • Undgå nedslidning af medarbejdere fysisk såvel som psykisk
  • Sikre medarbejdernes ansvarsfølelse for eget og kollegaers arbejdsmiljø og trivsel
  • Opretholde godt samarbejde med Arbejdstilsynet og myndigheder.

 

Vores politik

Det er Aarsleff Rails politik at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for lovgivningens rammer, hvor trivsel på arbejdspladsen prioriteres højt, fysisk og psykisk nedslidning forebygges og antallet af arbejdsulykker reduceres.

 

Vi overholder love og aftaler. Overholdelse af gældende love, regler og indgåede aftaler er fundamentale forudsætninger i vores arbejde. Vi informerer, træner og uddanner medarbejderne i det omfang, det kræves for at leve op til firmaets arbejdsmiljøpolitik.

 

Vi ønsker et godt arbejdsmiljø. Vi sikrer, at materiel og materialer, der udleveres på arbejdspladser overholder gældende arbejdsmiljøregler. Vi instruerer alle medarbejdere i korrekte arbejdsmetoder og de sikkerhedsforanstaltninger, der er gældende for den enkeltes arbejde, for dermed at reducere de arbejdsmiljømæssige belastninger.

 

Vi ønsker løbende forbedringer. Derfor kortlægger vi og analyserer nærved hændelser for, at opnå læring og undgå potentielle ulykker.

 

For at optimere medarbejdernes forhold har vi defineret og implementeret følgende politikker: rygepolitik, alkohol- og rusmiddelpolitik, mobbepolitik og seniorpolitik.

 

Vi har alle et ansvar for arbejdsmiljø. Vi forlanger af medarbejderne, at overholdelse af firmaets arbejdsmiljøpolitik indgår som en integreret del af alle aktiviteter, på alle niveauer i virksomheden.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com