Brorenovering i Aarhus

Renovering af fire jernbanebroer

  

For at sikre den fremtidige togtrafik til og fra Aarhus, har Banedanmark fået renoveret fire jernbanebroer ved Aarhus. Renoveringen er udført af Aarsleff Rail A/S, der i løbet af sommeren 2014 har fornyet fugtisoleringen, udbedret betonskader og udskiftet rækværker. Derudover er kantbjælkerne forhøjet, og der er blevet etableret dræn omkring broerne.

Hovedparten af arbejderne er udført i løbet af en seks ugers sporspærring i løbet af sommeren, hvor der normalt er færre, der benytter togene på strækningen.

 

Komplet omisolering

Efter at have fjernet de eksisterende spor og skærver blev beskyttelsesbeton og den gamle fugtmembran fjernet. Derefter etablerede vi den nye fugtmembran, der består af to lag epoxy og to lag pap, og støbte et nyt 60 millimeter tykt lag beskyttelsesbeton. Afslutningsvis blev der udlagt nye skærver, og sporene blev reetableret.

Fordi overfladen på en af broerne ikke egnede sig til traditionel fugtisolering, blev den isoleret med Flexigum, som er en flydende membran, der sprøjtes på. 

 

Delvist afhængig af vejret

Fugtisoleringen på broerne tåler ikke vand under udførelsen. Og med en relativt kort sporspærring på kun seks uger, der ikke kunne flyttes, var det ikke muligt at flytte arbejderne i tilfælde af regn. Derfor måtte der et par gange sættes telte op over broerne for at sikre udførelsen inden for den fastlagte sporspærring. Opsætning- og nedtagning af telte forsinkede ikke selve udførelsen, der blev afsluttet inden for den fastlagte sporspærring.

 

 

FAKTA

  • 2.000 m2 broisolering
  • 2.000 m2 beskyttelsesbeton
  • 40 lbm kantbjælke
  • 600 lbm rækværk
  • 500 lbm spor
  • 1.200 m3 skærver, fjernelse og indbygning 
  • 300 lbm dræn
  • 350 m2 sprøjtepudsning af betonvægge
  • 400 m2 reparation af betonvægge

 

Bygherre

Banedanmark

 

Entreprenør

Aarsleff Rail A/S

 

Underentreprenør

Willke Danmark ApS

Phønix Tag A7S

Ommen & Møller A/S

Peis A/S

 

Aftaleform

Hovedentreprise

 

Rådgiver

Grontmij A/S

 

Anlægsperiode

April-november 2014

 

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com