Sikringsentreprise

Sikringsentreprise på Nordvestbanen

Omfattende sikringsarbejder

 

Mellem Roskilde og Holbæk er der udført omfattende fornyelse af sikringsanlægget. I både 2013 og 2014 har der været hovedspærring i juli måned, hvor Aarsleff Rail A/S har udført ombygning, afprøvning og ibrugtagning af anlægget.

Ombygningen af sikringsanlægget på strækningen blev udført i forbindelse med, at strækningen blev udvidet til dobbeltspor og hastighedsopgraderet til 160 kilometer i timen.

 

Hovedspærring til sikringsarbejde

Arbejdet indeholdt blandt andet afbrydelse af det gamle sikringsanlæg og efterfølgende komplet ombygning af det eksisterende anlæg, med blandt andet omlægning af alle kablerne og montage af 31 signaler.

Hovedspærringen til sikringsarbejderne var på kun 31 dage, hvoraf de 14 dage var reserveret til afprøvning og ibrugtagning, som vi også udførte. Allerede et halvt år i forvejen begyndte produktionen af de indre anlæg  og de forberedende udvendige arbejder blev også gennemført forud for den planlagte sommerspærring.

Projektet blev gennemført i samme periode som naboentrepriserne på stationerne i Lejre og Hvalsø og den gennemgående sporentreprise.

 

Projektoptimering og mængdeforøgelser

Projektmaterialet udarbejdet forud for indgåelse af kontrakten måtte i løbet af projektet revurderes. Flere af de planlagte løsninger var ikke optimale i forhold til udførelsen, og nogle af de angivne mængder blev øget væsentligt. I samarbejde med bygherren fik vi optimeret projektet og mandet så voldsomt op, at det lod sig gøre.

Projektoptimeringen og mængdeforøgelserne betød ekstraarbejder på cirka 50 procent af den oprindelige entreprisesum uden en forlængelse af tidsfristen. Til trods for det større arbejdspres blev sikringsarbejderne udført og afleveret til tiden.

 

FAKTA
2013:

 • 22 km kabel
 • 5 sporskifter, drev, varme (system 2000)
 • Montage af 31 signaler
 • Ombygning af 2 relærum (6.000 ledninger)
 • Om- og nybygning af 7 hytter
 • 38 isoleringer
 • 23 fordelingshuse
 • 47 baliser
 • Komplet ATC-installation og afprøvning
 • Komplet afprøvning og ibrugtagning af sikringsanlæg

 

FAKTA
2014:

 • 70 km kabel
 • 5 sporskifter, drev, varme (system 2000)
 • Montage af 44 signaler
 • Ombygning af 3 relærum (9.500 ledninger)
 • Om- og nybygning af 10 hytter
 • 52 isoleringer
 • 27 fordelingshuse
 • 57 baliser
 • 400 relæer
 • Komplet ATC-installation og afprøvning
 • Komplet afprøvning og ibrugtagning af sikringsanlæg

 

Bygherre

Banedanmark

 

Entreprenør

Aarsleff Rail A/S

 

Aftaleform

Hovedentreprise

 

Rådgiver

Atkins Danmark A/S

 

Anlægsperiode

Marts-november 2013

Marts-november 2014

 

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com