jernbanesikkerhed

Jernbanesikkerhed

 

Aarsleff Rail er godkendt til at levere alle former for jernbanesikkerhedsydelser ved arbejder på og ved trafikerede jernbanespor og stationer i Danmark:

  • planlægning af udførelse inden for gældende jernbanesikkerhedsregler
  • udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplaner og instruktioner
  • bestilling af sporspærringer
  • bestilling af kørestrømsafbrydelser
  • søgning af dispensationer
  • sporspærringsledere til strækninger på S-banen med det nye signalsystem.

 

Desuden har vi jernbanesikkerhedspersonale til rådighed, som varetager jernbanesikkerheden under arbejdets udførelse. Vi har blandt andet SR-arbejdsledere (SR1 og SR2), OR-arbejdsledere til letbanearbejde, holdledere til kørestrøm, sikringsteknisk personale, lokomotivførere til fremføring af arbejdskøretøjer (herunder egne kørelærere) samt maskinførere.  

 

Vi har eget sikkerhedscertifikat A og B fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og har dermed tilladelse til kørsel med egen trækkraft udenfor sporspærringer i forbindelse med infrastrukturarbejder.

Vores sikkerhedsledelsessystem kontrolleres regelmæssigt ved intern og ekstern audit. 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com