Elevatorer til den nye Metroforbindelse

To nye opgaver

på metrolinjen Cityringen

2018.04.13

Vi har indenfor kort tid underskrevet to kontrakter med Metroselskabet om etablering af overgangsfaciliteter fra den nye metrolinje Cityringen til Nørrebro Station og Københavns Hovedbanegård. På begge opgaver trækker vi på vores mange erfaringer med den type arbejde under trange pladsforhold tæt på jernbane i drift.

 

I gang på Nørrebro

Arbejdet på Nørrebro Station er begyndt. I midten af marts gik jordarbejdet til de to elevatorer og rulletrapper i gang. At arbejde i et tæt beboet og trafikeret område med begrænset plads giver særlige udfordringer. Det kræver omtanke - både under planlægnings- og konstruktionsarbejdet. På Nørrebro Station, der ligger højt over gadeniveau, anvender vi derfor fx to særlige arbejdsplatforme omkranset af en 2,5 m høj støjskærm.

 

Opstart på hovedbanegården

På Københavns Hovedbanegård skal vi i samarbejde med Per Aarsleff A/S forbinde perrontunnellen med metroens underjordiske station og etablere elevatorforbindelse med banegårdshallen. Arbejdet skal udføres under vanskelige forhold. Bl.a. skal vi nedtage bygningsdele fra den fredede stationsbygning og senere genindbygge dem, vi skal etablere tunnelforbindelse til metrostationen og elevatorskakt under meget trange pladsforhold og udfordrende grundvandsforhold.

Vi har tidligere etableret 6 andre elevatorforbindelser ved hovedbanegårdens perroner med henblik på den nye metrostation.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com