Ny kontrakt

Sporombygning ved Ringsted

2017.10.19

Aarsleff Rail har underskrevet kontrakt med Banedanmark om at udføre arbejder på Ringsted Station i entreprisen ’TP92 Ringsted Station’. Opgaven omfatter bl.a. jord- og drænarbejder, udlægning af underballast og ballast, udveksling af sporskifter og skinner samt opsætning af kørestrømsmaster og etablering af kørestrømsanlæg.

 

Arbejderne er 2. etape af klargøringen af Ringsted Station til den nye højhastighedsbane til København. Aarsleff Rail har også haft ansvar for første etape – TP91 – i tæt samarbejde med Banedanmark og fortsætter nu arbejdet med en ny kontrakt. Det forventes at arbejderne afsluttes i slutningen af september 2018.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com