Aarsleff Rail indgår

letbanekontrakt i København

2018.03.14

Sporanlæg og tog til Københavns nye letbane skal leveres af Aarsleff Rail A/S og konsortiepartnerne Siemens AG og Siemens A/S.

 

Hovedstadens Letbane I/S indgik 14. marts 2018 den 1,9 milliarder store kontrakt med konsortiet Siemens Aarsleff, hvor Aarsleff Rails andel er på 38 %.

 

Kontrakten består af projektering, levering og udførelse af det samlede sporanlæg fra Ishøj til Lundtofte i alt cirka 28 kilometer dobbeltspor gennem 8 kommuner. I kontrakten er ligeledes projektering, levering og udførelse af alle 29 stationer, komplet kørestrømsanlæg samt levering af 27 togsæt, der skal befordre de 13-14 millioner passagerer som det forventes årligt vil benytte letbanen.

 

Arbejdet begynder straks

Arbejderne på den såkaldte transportsystemkontrakt begynder nu, men vil de første tre år udelukkende bestå af projektering. Først primo 2021 begynder de fysiske arbejder.

Aarsleff og Siemens samarbejder allerede i dag blandt andet på den store kontrakt om elektrificering af det danske jernbanenet.

 

FAKTA

Transportsystemkontrakten omfatter:

  • Projektering, levering og udførelse af 28 kilometer dobbeltspor; herunder udlægning og afretning af skærver, lægning af skinner og sveller samt udførelse af sporskifter
  • Projektering, levering og udførelse af alle arbejder med perroner, stationsbygninger og transformerstationer
  • Projektering, levering og udførelse af kørestrømsanlæg; herunder master og mastefundamenter
  • Levering af 27 togsæt.
UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com