Odense Letbane

vedligeholdelse


2019.07.04


Aarsleff Rail skrev 4. juli kontrakt med Keolis, der har den samlede drifts- og vedligeholdelseskontrakt, om vedligeholdelsen af Odense Letbane. Letbanen åbner i efteråret 2021.  Letbanen er et af byens svar på de udfordringer, som fremtidens trafikmønstre byder på. Odense har vokseværk og brug for et transportmiddel, der kan transportere mange mennesker på en miljøvenlig måde uden at skabe mere trængsel.

 

Aarsleff Rails opgave på Odense Letbane bliver at vedligeholde letbanens 14,5 km lange dobbeltsporede strækning med 26 stationer. Vi skal udover sporvedligehold varetage vedligehold og reparationer af kørestrømssystem, stationer, signalsystem og øvrige elektriske anlæg samt opretholde et vinterberedskab.

 

Vedligeholdelsesarbejdet skal løses i samarbejde med mange interessenter og partnere. Vi har tidligere bidraget med at skabe et godt og velfungerende samarbejde på Aarhus Letbane og ser frem til at løse opgaven i Odense.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com