Sporfornyelse

Kørestrøm- og sikringsanlæg

 

Igennem 2017 gennemførte Aarsleff-Spitzke JV en omfattende sporfornyelse på S-banen mellem Valby og Svanemøllen. Strækningen er den mest trafikerede del af S-banenettet i og omkring København. Opgaven bød, udover arbejde på selve strækningssporet, også på arbejde på depotsporene ved Dybbølsbro og udveksling af skinner i Boulevard-tunnelen mellem Vesterport og Østerport.

 

Med gennemførelsen af sporfornyelsen kan S-togene på den 10 km lange strækning undgå at nedsætte hastigheden på grund af fejl ved sporet, og strækningen vil desuden kræve meget lidt vedligeholdelse i de kommende år.

 

Første etape i Boulevard-tunnellen

Kontrakten med Banedanmark var knap en uge gammel, da arbejdet på etape 1 af opgaven var i gang. I en totalspærring i påskeferien blev slidte skinner udskiftet i Boulevard-tunnelen. Efter en uge var opgaven løst: 4 km skinne var udskiftet og sporet justeret og understoppet.
 

Udskiftning af 19 sporskifter og indbygning af 4 nye

De næste etaper i kontrakten indeholdt sporfornyelse, udskiftning af sporskifter, ballastrensning samt udgravning af sporkasse og ny afvanding. Hovedparten af arbejderne blev udført i sporspærringer, hvor trafikken blev gennemført i nabosporet. Før vi afleverede sporet til drift, justerede vi 15 km kørestrømsanlæg samt sikringsanlæg.
 

Detaljeret planlægning nødvendig

En kompleks logistik var kendetegnet for projektet. Adgangen til arbejdsstederne på strækningen var begrænsede og depotpladserne lå vanskeligt placeret. En af dem lå fx i Ballerup næsten 20 km fra arbejdsstedet. Det krævede meget nøje planlægning, at få de nødvendige materialer frem til arbejdsstedet i rette tid med vores arbejdstog.

Som forventeligt midt i en storby var jorden omkring og under sporene fyldt med ledninger, rør og kloakker. Specielt i forbindelse med udgravning af sporkasser og etablering af afvanding var det en særlig udfordring vi skulle håndtere. En stor del af ledningerne var af ældre dato og ikke kortlagt. God kommunikation med bygherre og ledningsejere var essentiel for at gennemføre arbejdet og minimere generne. 


FAKTA

  • Udskiftning af 10 km skinne
  • 4 km ny sporkasse
  • 5 km ballastrensning
  • Udskiftning af 19 sporskifter og indbygning af 4 nye
  • Justering af 15 km kørestrømsanlæg
  • De- og genmontage af sikringskomponenter
  • 14.000 t ballast
  • 6000 sveller

 

Bygherre

Banedanmark

 

Entreprenør

Aarsleff-Spitzke Konsortium I/S

 

Aftaleform

Hovedentreprise

 

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

 

Anlægsperiode

Marts - november 2017

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com