ELEKTRIFICERING AF DET DANSKE JERNBANENET

1.300 km med kørestrøm 

 

Aarsleff skal i perioden 2015-2026 designe master og fundamenter samt udføre alle installationsarbejderne i sporet og på forsyningsstationerne til det landsdækkende elektrificeringsprojekt.

 

Elektrificeringen af det danske jernbanenet udføres i konsortiesamarbejde mellem Aarsleff og Siemens (EPAS) og omfatter 10 strækninger i Jylland, på Sjælland, Falster og Lolland. Første etape Esbjerg-Lunderskov blev indviet i august 2017 (2x57 km og 3 forsyningsstationer) I øjeblikket foregår arbejdet på København-Ringsted (2x60 km og 4 forsyningsstationer) og Køge Nord-Næstved (45 km og 2 forsyningsstationer).

 

De næste strækninger er:
Ringsted-Næstved, 2x28 km og 4 forsyningsstationer
Næstved-Holeby, 2x87 km og 7 forsyningsstationer
Roskilde-Kalundborg, 112 km og 4 forsyningsstationer
Fredericia-Aarhus, 2x109 km og 6 forsyningsstationer
Aarhus-Aalborg, 2x140 km og 9 forsyningsstationer
Vejle-Struer, 130 km og 7 forsyningsstationer
Aalborg-Frederikshavn, 85 km og 5 forsyningsstationer.

 

Design og produktion af fundamenter og master

Aarsleffs Design & Engineering har i samarbejde med Rambøll designet mastefundamenter, ankerfundamenter samt master og portaler, mens Centrum pæle har produceret fundamenterne. Masten laves af Corten stål, da materialet er miljøvenligt og kun kræver meget lidt vedligeholdelse.  

 

Prøvegravning med nyt gravekoncept

Aarsleff Rail og Per Aarsleff Fundering indledte i september 2015 de første prøvegravninger blandt flere tusinde, de steder hvor der skal placeres fundamenter til kørestrømsmaster. Alene på første etape har vi udført 2100 prøvehuller. Prøvehullerne er nødvendige, fordi der langs banestrækningerne findes kabler, som er vigtige for jernbanedriften, men hvis nøjagtige placering er ukendt.

Prøvegravning udføres med en stor sugemaskine, som suger jorden op fra hullet. Under processen fotograferes og opmåles de fundne kabler. Herefter genindbygger og komprimerer vi jorden i hullet med en skinnekørende gravemaskine. Operationen varer blot 10 minutter pr. hul.

 

Tonstunge fundamenter

Den nye køreledning monteres på stålmaster, som er sat på rammede pæle. Pælene vejer op til 3,4 tons pr. stk., og håndteringen af dem kræver derfor specialudstyr og god logistik i forhold til levering og aflæsning. Til det formål bruger vi blandt andet en skinnekørende maskine med en specialudviklet gribeklo som vi selv har designet og bygget.

 

Pælene installeres med rammemaskine, som er en hurtig og effektiv metode, og som Aarsleff har mange års erfaring i at udføre. Gennem de sidste 20 år har vi installeret over 50.000 rammede pæle langs polske jernbanestrækninger.

 

Installation af køreledninger

Når masterne er rejst begyndes påsætning af kørestrømskomponenter og ledninger. Først trækkes returleder og fødeledning. Herefter monteres K-ophæng på masterne og køreledningen trækkes. Efter denne proces produceres og installeres hængere. Til slut finjusteres anlægget og det er klar til test.


Som ved alle jernbaneprojekter er håndtering af risici og jernbanesikkerhed en vigtig del af planlægningen. På langt hovedparten af etaperne udføres alt arbejde om natten, således at togdriften forstyrres i mindst muligt omfang.

 

Nye maskiner

Til projektet har Aarsleff udviklet og investeret i en række nye maskiner. Bl.a. er der anskaffet en ny sporkørende rammemaskine samt et komplet køreledningstog bestående af syv enheder, herunder en trådtrækningsvogn samt et antal skinnekørende lifte.

 

FAKTA

  • fundamenter 18.600 stk
  • master 17.200 stk
  • køreledning 1.750 km
  • bæretov 1.900 km
  • fødeledning 1.400 km
  • hængere 195.000 stk
  • forsyningsstationer 51 stk.

 

Bygherre

Banedanmark

 

Aftaleform

Totalentreprise

 

Entreprenør

Konsortiet EPAS (Electrification Program Aarsleff Siemens)
bestående af Per Aarsleff Holding A/S, Siemens AG og Siemens AS.

 

Underentreprenør/leverandør

Centrum Pæle A/S
Ib Andresen Industri A/S
Europten Deutschland GmbH

 

Rådgiver

Sweco Danmark A/S

Rambøll A/S

 

Anlægsperiode

2015-2026

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com