Historie

 

I mere end ti år blev Aarsleff-koncernens banetekniske opgaver udført i regi af Banekonsortiet I/S, et arbejdsfællesskab bestående af virksomhederne Per Aarsleff A/S, Petri & Haugsted as og Wicotec Kirkebjerg A/S. Allerede i 1911 påbegyndte Petri & Haugsted sit første jernbaneanlæg og jernbanekompetencerne stod stadig stærkt, da firmaet i 1990’erne blev en del af Aarsleff-koncernen.

 

Med store opgaver i den danske jernbanesektor i horisonten var det oplagt at skabe en samlet organisation, der lettere kunne opbygge en fast stab af kompetencer, sikre specialkompetencer, investere i materiel og opbygge varige kunderelationer. Derfor blev Banekonsortiet i 2009 til Aarsleff Rail A/S, der i dag er ejet af Per Aarsleff Holding A/S.

 

Aarsleff Rail vandt hurtigt opgaver indenfor spor- og sikringsarbejder, brorenoveringer og flere servicekontrakter, og blev hurtigt en integreret del af den danske jernbanebranche. Den store erfaring fra Banekonsortiet og den lange historie indenfor jernbanearbejde bidrog til tryghed for både organisation, samarbejdspartnere og kunder.


Med fokus på godt samarbejde med kunderne både før, under og efter projekterne, kompetente medarbejdere og investeringer i avanceret materiel, løser Aarsleff Rail i dag stadig flere infrastrukturopgaver.  


Opkøb af virksomheder med stærke specialkompetencer medvirker til vores mission om at tilbyde vores kunder høj kvalitet og kompetent projektledelse. 


I 2013 overtog vi selskabet Danish Rail Technique Aps, der er specialiseret i svejseopgaver på jernbanen, i 2014 overtog vi alle aktier i det svenske firma Anker AB, der beskæftiger sig med sporanlæg og er specialiseret i at bygge letbaner, i 2015 købte vi TTInspect, der leverer fuldautomatiske inspektionssystemer og i 2017 blev norske Banedrift AS, som udfører vedligehold, om- og nybygning af banestrækninger i Norge, en del af Aarsleff Rail Gruppen.

 

Se mere på:

Aarsleff

Petri & Haugsted

Wicotec Kirkebjerg

Anker

Banedrift

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com