KVALITET, MILJØ OG

ARBEJDSMILJØ

 

Aarsleff Rail ønsker at være en kvalitets-, miljø-, og arbejdsmiljøbevidst virksomhed, som gennemfører entrepriser på et højt professionelt niveau. Vi stræber altid efter at tilfredsstille bygherrens og omgivelsernes behov samtidig med, at vi altid opfylder kravene til gældende standarder, normer og lovgivning.

 

Vores ledelsessystem til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø opfylder de grundlæggende principper i:

  • DS/EN ISO 9001 for kvalitetsledelsessystem
  • DS/EN ISO 14001 for miljøledelsessystem
  • DS/OHSAS 18001 for arbejdsmiljøledelsessystemer.
UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com