CARLSBERG STATION

NY S-TOGSSTATION

 

Aarsleff Rail har etableret en helt ny S-togsstation i forbindelse med byudviklingen af Carlsberg Byen på Vesterbro i København.

 

Med et nyt campus med 10.000 studerende og opførelse af 3.000 boliger de kommende år, spiller Carlsberg Station en vigtig rolle i hele den trafikale infrastruktur for den nye bydel. S-togsstationen blev åbnet i sommeren 2016 og forventes at blive en af landets mest benyttede stationer med omkring 24.000 rejsende om dagen.

 

Entreprisen blev udført for byudviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S og omfattede etablering af den nye station, sporanlæg, kørestrømsanlæg, perron, tekniske installationer og nedrivning af den gamle Enghave Station.

 

Næsten konstant togdrift

Projektet krævede detaljeret planlægning og blev gennemført i en række deletaper for at sikre opretholdelse af togdriften. Carlsberg Station ligger på en af de mest trafikerede S-togslinjer og derfor blev driften i sporene opretholdt under hele byggeriet, og kun absolut nødvendige sporspærringer blev etableret. Under støbningen af de 11 koniske bærende søjler til det udkragede brodæk, blev kørestrømsanlægget omlagt midlertidigt, inden det blev etableret i sin endelige form. Samtidig udgravede vi det kommende sportracé, etablerede afvanding og fire pumpebygværker. En ny perron blev etableret med belægninger, aptering, tre trapper, to rulletrapper og elevator. Det udkragede brodæk 7 meter over stationen rummer både cykelparkering og fodgængerareal.

 

Udfordrende logistik

På grund af stationens placering i midten af København var der store udfordringer med logistik og trafikplanlægning. Vi delte adgangsvej med andre enreprenører i området og skulle tage særlig hensyn til naboer mht. støj og vibrationer.

 

FAKTA

 • 5.000 m3 jord til deponi
 • 2.500 tons nye skærver
 • 1.300 m dræn og faste ledninger
 • 30 brønde og 4 pumpebygværker
 • 700 m spor
 • 900 m3 beton
 • 1.320 m2 komplet ny perron
 • 700 m ombygning af kørestrøm
 • 3.000 m kabelføringsveje
 • 190 m rækværker
 • 1 elevator inkl. teknikbygning på perron
 • 2 rulletrapper og 3 trapper
 • Nedrivning af Enghave S-togsstation

 

Bygherre

Carlsberg Byen P/S

 

Arkitekt

Gottlieb Paludan Architects

 

Entreprenør

Aarsleff Rail A/S

 

Samarbejdspartner

Per Aarsleff A/S

 

Aftaleform

Hovedentreprise

  

Rådgiver

Grontmij A/S

Atkins A/S

 

Anlægsperiode

April 2014-november 2016

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com