Nye elevatorer til København H 

Levering og montering af 9 elevatorer 

 

Aarsleff Rail har installeret henholdsvis 6 og 3 elevatorer på København H og Østerport Station for Metroselskabet. Når den nye Metro-Cityring står færdig i 2018/19 bliver det derfor nemt at skifte mellem tog og metro på Københavns Hovedbanegård og Østerport Station. De nye elevatorer på Københavns Hovedbanegård forbinder perronerne på Hovedbanegården med den eksisterende perrontunnel, som senere forbindes med en gangtunnel til den kommende metrostation i Stampesgade vest for Hovedbanegården. På Østerport Station forbinder elevatorerne den eksisterende gangbro til perronerne.

 

Omfattende arbejde

Projektet omfattede en lang række forskellige discipliner på grund af elevatorernes placeringer. Vi etablerede byggegrube med spuns, udførte jord-, beton- og membranarbejder, nedbrydning af gamle betonkonstruktioner for at skabe forbindelse fra elevatorer til perrontunnel og en omfattende grundvandshåndtering. Til flere af arbejderne gjorde vi brug af vores skinnekørende specialmaskiner og ved montagen af de glasbeklædte elevatortårne benyttede vi fx vores kørekran. Afslutningsvis håndterede vi installationen af elevatorerne, belægnings- og kørestrømsarbejder samt idriftsættelse af elevatorerne.

Grundvandshåndteringen inkluderede refiltrering af grundvand på hele Københavns Hovedbanegård for at opretholde grundvandsspejlet i de omkringliggende områder.

 

Krævende logistik

Begge stationer var i drift under udførelsen af vores arbejde. Det stillede store krav til logistik og sikkerhed. De fysiske rammer var snævre, og spunsning foregik eksempelvis med pressemaskine i en afstand af blot 1,6 meter fra perronkant. Arbejdsperioderne var desuden stramme, og vi udførte primært arbejdet i weekenderne. Perronerne blev efter hver arbejdsspærring efterladt opryddet og rengjort, og byggepladsen blev afspærret med byggepladshegn.

 

Vi udførte arbejdet over 52 weekender, og alle elevatorer stod klar til afleveringsfristen sidst i 2016.

 

FAKTA

  • 1.850 m spuns til byggegruber
  • 1.000 m2 membran etableret
  • 1.500 m2 jord opgravet og fjernet
  • 900 m3 beton in situ-støbt
  • Skakthøjde fra perronniveau til bund af grube: 5,3 m
  • 9 glasbeklædte ståltårne etableret
  • 9 elevatorer installeret
  • Bygning af stålbrofag og adgangsrampe til gangbro på Østerport

 

Bygherre

Metroselskabet I/S

 

Entreprenør

Aarsleff Rail A/S

 

Underentreprenør

Per Aarsleff A/S
HSM Industri A/S
MR motech Aps

 

Aftaleform

Hovedentreprise

 

Rådgiver

Cowi Arup Systra JV

 

Anlægsperiode

August 2015 – december 2016

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com