sikringsteknik

Sikringsarbejde

ved sporombygninger

 

Aarsleff Rail har stor erfaring med at løse sikrings- og stærkstrømsopgaver. Vi har løst opgaver overalt i landet både i hovedentrepriser og som underleverandør. På alle opgaver har vores brede kendskab til mange forskellige anlægstyper og installationer været værdifuldt for kunden og samarbejdspartnere.

 

Vi har virksomhedsautorisation i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen og godkendelse til at udføre alle former for el-arbejder på Banedanmarks anlæg. Vores arbejdssjak bliver sammensat til den enkelte opgave og indeholder ofte både sikrings- og stærkstrømskompetencer. Det giver kunden en bedre og lønsom løsning af opgaverne.

 

En væsentlig opgave for os er arbejdet med sikringsanlæggene og deres komponenter.
Vi udfører fx:

  • trækning og indkobling af ledninger i relæhytter
  • trækning og montering af kabler til signaler og sporskifter
  • montering af sporskiftedrev
  • etablering af sporisolationer og akseltællere
  • montering af fjernstyring
  • dokumentation, afprøvning og ibrugtagning.

I forbindelse med sporombygninger nedtager og reetablerer vi anlægskomponenter (baliser og linjeledere) og udfører dokumentation, afprøvning og ibrugtagning. Desuden udfører vi ombygning af sportavler, hvis spor skal oprettes, ændres eller sløjfes. Ved sporombygninger er kabelsøgning, kabelvagt og eventuel fejlretning af beskadigede kabler en vigtig sikringsopgave, som vi også har stor erfaring i at udføre.

Aarsleff Rail råder over godkendt personale til afprøvning og idriftsættelse af alle typer sikringsanlæg:

  • ibrugtagningsansvarlig
  • afprøvningsleder
  • ibrugtagningsleder
  • omkoblingsleder.
UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com