Vedligehold

Vedligeholdelse

SIKRINGSANLÆG 


Aarsleff Rail har i mange år vedligeholdt en lang række sikrings- og stærkstrømsanlæg for Banedanmark. Arbejdet er foregået som både vedligeholdelseskontrakt og som underleverandør. Vores medarbejdere indgår regelmæssigt i fejlretningsberedskab, og grundlæggende består vedligeholdelsesarbejder af kontrol af anlægskomponenter, forebyggelse af fejl og udskiftning af komponenter.

 

Inden for sikrings- og stærkstrømsområdet kan vi tilbyde vores erfaring med:

 • sikringsanlæg:
   • relæbaserede (53/54 anlæg)
   • gruppeanlæg  
   • PLC-styrede anlæg (Fusi, Ebilock og Sicas)
 • sporskiftevarme og sporskiftedrev
 • sporisolationer på stationer og frie strækninger
 • overkørselsanlæg:
   • ATC/ATP og HKT anlæg
   • blok-anlæg
   • fjernstyringsanlæg
   • nødstrømsanlæg
   • køleanlæg
   • pumpeanlæg
 • signaler og mærker
 • togforvarme og fremmed-netstik
 • tavleanlæg
 • perron- og terrænbelysninger.

 

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com