Konstruktioner

STATIONER 

 

Stationer hører til de mest krævende trafikknudepunkter at arbejde på. Aarsleff Rail har stor erfaring med konstruktioner omkring banen og har udført alle typer konstruktioner i forbindelse med nyanlæg eller renoveringer af stationer.

Vi har udført renoveringer af de mest trafikerede stationer for DSB, fx Københavns Hovedbanegård og Nørreport Station. Vi har også erfaring med at opføre nye stationer. I 2016 afleverede vi en helt nyanlagt Carlsberg Station til vores bygherre efter at have opført den nye station inkl. sporanlæg, kørestrømsanlæg, perroner, tekniske installationer. Efterfølgende nedrev vi den gamle Enghave Station.

 

Aarsleff Rail har udviklet solide løsninger til de udfordringer det er, at lave store stationsrenoveringer midt i en storby, hvor passagerer og togtrafik er helt tæt på. Kombineret med mange års erfaring med jernbaneprojekter gør det, at Aarsleff Rail er fortrolige med alle de udfordringer et stationsprojekt indeholder.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com